Scoute / Guide

Sie hunn tëscht 11 an 15 Joer an treffen sech all Woch fir zesummen nei Deeler vum Scoutismus kennenzeleieren oder ze verfeineren an dobäi vill Spaass ze hunn. Sie spillen, bastelen, bauen Konstruktiounen, kachen, maachen Sport, beweegen sech an der Natur, schlofen am Zelt, liesen Kaarten, …

Sie sinn an Patrullen agedeelt an deenen et jeeweils een CP (Chef de Patroulle) an en SP (Second) gëtt déi an der Patrull Leedung iwwerhuelen. En Deel vun den Scoutsversammlungen ginn vun den Scoutscheffen organiséiert den aneren Deel patrullenweis vum jeeweilegen CP an SP. Sou kennen Scouten lues an lues ëmmer méi Responsabilitéit huelen an leieren selbstänneg ze agéieren.

Och sie ginn puer mol Joer op kleng Campen an am Summer hunn sie normalerweis en Summercamp am Land oder och am Ausland.

Scoutsgesetz:

  • E Scout (Eng Guide) huet Disziplin.
  • E Scout (Eng Guide) ass offen a héiflech. All Scouten a Guide sinn Bridder a Schwësteren.
  • E Scout (Eng Guide) mécht säi (hiert) Bescht fir all dënnen déi a Nout sinn ze hëllefen.
  • E Scout (Eng Guide) mécht all Dag a gutt Wierk.
  • E Scout (Eng Guide) ass gutt mat den Déieren, a respektéiert d‘ Natur.
  • E Scout (Eng Guide) hëlt alles vun der gudder Säit.
  • E Scout (Eng Guide) respektéiert wat anere gehéiert.
  • E Scout (Eng Guide) ass propper u Läif a Séil; hie (si) seet a mécht näischt Schlechtes.

©2011 Rammericher Fraeschen