Rover

Sie sinn Scouten vun 18 bis 26 Joer.
D’Rover liewen zesummen am Clan. Si sinn op der Universitéit, am Beruffsliewen oder bauen hir Famill op. Si ënnerstëtzen hire Grupp an erliewen zesumme verschidde punktuell Aktivitéiten oder Projeten. Si hunn net regelméisseg Versammlung mee décidéieren selwer wéini sie Zäit an Loscht hunn zesummen eppes ze ënnerhuelen.


©2011 Rammericher Fraeschen