Explorer

Sa, 11/08/2018 - 18:44 -- Gast (nicht überprüft)


Sie sinn Scouten vun 15 bis 18 Joer. D’Explorer liewen zesummen an enger Unitéit. Mat hirem Responsabelen zesumme geréiere si sech selwer. Si plangen an erliewen zesumme vun A bis Z eng Entreprise iwwer e puer Méint.


©2011 Rammericher Fraeschen